Hľadaný výraz "ap" v Ekonomickom slovníku

Nájdených 32 výsledkov (1 strana)

 • APA

  - Skratka učebného predmetu Aplikovaná psychológia a pedagogika

 • APAC

  - skratka pre The Agricultural Policy Advisory Committee, USA - Poradný výbor pre poľnohospodársku politiku, USA

 • APAS

  - skratka pre Agricultural Producers Association of Saskatchewan - Asociácia poľnohospodárskych producentov v Saskatchewane, Kanada

 • APB

  - Skratka učebného predmetu Aplikovaná biológia

 • APC

  - Skratka učebného predmetu Aplikovaná chémia

 • APCA

  - skratka pre Permanent Assembly of the Chamber of Agriculture, France - Stále zhromaždenie poľnohospodárskej komory, Francúzsko

 • APD

  - Skratka učebného predmetu Aplikovaná psychológia a diplomatický protokol

 • APE

  - Skratka učebného predmetu Aplikovaná ekonómia

 • APEC

  - skratka pre The Asia Pacific Economic Cooperation - Ázijsko-tichomorské združenie pre hospodársku spoluprácu

 • APfF

  - skratka pre Action Plan for Farmers UK - Akčný plán pre farmárov, VB

 • APG

  - Skratka učebného predmetu Aplikovaná geológia

 • APHIS

  - skratka pre US Department of Agricultural´s Animal and Plant Health Inspection Service - Služba pre inšpekciu zdravia rastlín a zvierat pri Ministerstve poľnohospodárstva USA

 • API

  - Skratka učebného predmetu Aplikovaná informatika

 • APINCO

  - skratka pre Brazilian Association of Broiler Chick Producers - Brazílska Asociácia producentov brojlerov

 • APK

  - Skratka učebného predmetu Aplikácie počítačových sietí

 • APL

  - Skratka učebného predmetu Automatizácia plynárenskej výroby

 • APM

  - Skratka učebného predmetu Aplikovaná matematika

 • APN

  - Skratka učebného predmetu Aplikácia podvojného účtovníctva

 • APO

  - Skratka učebného predmetu Alternatívne pestovanie rastlín

 • APP

  - Skratka učebného predmetu Astronomické prístroje a pozorovacie prístroje

 • APQ

  - Skratka učebného predmetu Aplikovaná informatika - praktikum

 • APR

  - Skratka učebného predmetu Akcie performancie a projekty viazané na priestor

 • APROSA-ANEC

  - skratka pre Meat Packers`Association, Spain - Asociácia baliarní mäsa, Španielsko

 • APS

  - skratka pre Aid to Private Storage - pomoc súkromným skladom
  - Skratka učebného predmetu Aplikovaná psychológia

 • APT

  - Skratka učebného predmetu Aplikovaná výpočtová technika

 • APU

  - Skratka učebného predmetu Akcie a projekty viazané na plochu

 • APV

  - skratka pre The Hungarian Privatization and State Holding Company - Maďarská privatizačná a štátna holdingová spoločnosť
  - Skratka učebného predmetu Aplikované výtvarné techniky

 • APW

  - Skratka učebného predmetu Automatizácia prípravy výroby

 • APX

  - Skratka učebného predmetu Anglický jazyk v podnikateľskej praxi

 • APY

  - Skratka učebného predmetu Administrácia počítačových systémov

Naposledy hľadané výrazy: