Hľadaný výraz "žv" v Ekonomickom slovníku

Nájdených 24 výsledkov (1 strana)

 • ZVA

  - Skratka učebného predmetu Zváranie

 • ZVB

  - Skratka učebného predmetu Základy veterinárstva

 • ZVC

  - Skratka učebného predmetu Zvuková technika

 • ZVD

  - Skratka učebného predmetu Základy výroby

 • ZVE

  - Skratka učebného predmetu Základy veterinárnej terminológie

 • ZVF

  - Skratka učebného predmetu Zvuková dramaturgia filmu

 • ZVH

  - Skratka učebného predmetu Zdravotnícke a vodohospodárske stavby

 • ZVI

  - Skratka učebného predmetu Závislosti

 • ZVK

  - Skratka učebného predmetu Zásobovanie vodou a kanalizácia

 • ZVL

  - Skratka učebného predmetu Zavlažovanie

 • ZVM

  - Skratka učebného predmetu Základy vyššej matematiky

 • ZVN

  - Skratka učebného predmetu Základy vizuálnej komunikácie

 • ZVO

  - Skratka učebného predmetu Zdravotnícka technika

 • ZVP

  - Skratka učebného predmetu Seminár z prírodných vied

 • ZVR

  - Skratka učebného predmetu Zdravotnícka výchova a starostlivosť o dieťa

 • ZVS

  - Skratka učebného predmetu Zdravotné a vodohospodárske stavby

 • ZVT

  - Skratka učebného predmetu Základné výtvarné techniky

 • ZVV

  - Skratka učebného predmetu Základy výživy a varenia

 • ZVY

  - Skratka učebného predmetu Živočíšne výrobky

 • ZVZ

  - Skratka učebného predmetu Základy varenia a výživy

 • bežné výdavky

  - Bežnými výdavkami sú najmä rozpočtové výdavky na mzdy a platy, služby, materiál určený na spotrebu, ako aj platby za trvanlivé tovary a vybavenie na vojenské účely, na výstavbu vojenského charakteru a vojenských budov. Ďalej sem patria rozpočtové výdavky určené iným právnickým osobám a fyzickým osobám podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

 • Strednodobý finančný výhľad

  - Odhad hlavných ukazovateľov vývoja verejných financií, najmä rozpočtových príjmov a výdavkov na obdobie 3-5 rokov. Jeho cieľom je efektívne riadenie a znižovanie deficitu verejných financií.

 • východiská rozpočtu

  - Počiatočná suma výdavkov rozpočtovej kapitoly na nasledujúci rozpočtový rok vyčíslená na základe rokovania medzi kapitolou a ministerstvom financií.

 • výdavky verejných financií

  - Rozpočtové prostriedky pridelené na financovanie aktivít vlády za účelom dosiahnutia konkrétnych výsledkov.