ENG
SVK

Preklad slova z angličtiny do slovenčiny


nájdených 139 výsledkov ( 4 strán )
 
occupation
 • detencia
 • druh práce
 • držanie
 • držba
 • obsadenie
 • obývanie
 • okupačný
 • okupovanie
 • okupácia
 • povinný
 • povolanie
 • prenájom
 • práca
 • súkromný
 • zabranie
 • zabratie
 • zamestnanie (povolanie)
 • zaneprázdnenie
 • zastavanie
 • zaujatie
 • záber
occupation accident
 • pracovný úraz
occupation army
 • okupačná armáda
occupation category
 • pracovná kategória
occupation code
 • kľúč druhu práce
occupation disease
 • choroba z povolania
occupation force
 • okupačná sila
occupation franchise
 • právo, volebné získané výkonom povolania
 • volebné právo získané výkonom povolania
occupation hazard
 • rizikové povolanie
occupation number
 • číslo obsadenia
occupation of an office
 • zastávanie funkcie
occupation of Czechoslovakia
 • okupácia Československa
occupation of position
 • obsadenie pozícií
 • obsadenie pozícií, zaujatie postavenia
 • zaujatie postavenia
occupation probability
 • pravdepodobnosť obsadenia
occupation regime
 • okupačný režim
occupation tax
 • daň z podnikania
 • profesijná daň