ENG
SVK

Preklad slova z angličtiny do slovenčiny


nájdených 153 výsledkov ( 4 strán )
 
inventory
 • inventarizovať
 • inventár
 • inventárny súpis
 • inventúra
 • katalogizovať
 • katalóg
 • popisný
 • robiť inventár
 • robiť inventúru
 • súpis
 • súpis majetku
 • súpis, inventárny
 • súpis, majetku
 • tovar na sklade
 • zásoby
inventory account
 • účet zásob
inventory accounts
 • účty zásob
inventory accumulation
 • akumulácia do zásob
 • akumulácia zásob
inventory at beginning
 • zásoba, počiatočná
inventory at end
 • konečná zásoba
inventory book
 • dokladová inventúra
 • inventárna kniha
inventory by sample
 • inventarizácia pomoci
inventory card
 • inventárna karta
 • inventárny štítok
 • stavový štítok
inventory cards file
 • kartotéka inventárnych kariet
inventory carrying cost
 • náklady, skladovacie
inventory check
 • inventúra
inventory check sheet
 • inventúrna súpiska
inventory control
 • inventarizácia
inventory control system
 • systém riadenia zásob
inventory cost
 • náklady skladovania
inventory costs
 • náklady na skladovanie
inventory cycle
 • cyklus zásob
inventory data
 • údaje o inventári
 • údaje o zásobách
inventory financing
 • financovanie, zásob
inventory form
 • inventúrna súpiska