ENG
SVK

Preklad slova z angličtiny do slovenčiny


nájdených 12 výsledkov ( 1 strana )
 
A battery
 • batéria
 • žhaviaca batéria
A-battery
 • žeraviaca batéria
charge a battery
 • nabiť batériu
massic energy (of a primary battery)
 • hmotnostná energia (primárna batéria)
mean voltage (of a cell or battery)
 • stredné napätie (článku alebo batérie)
nominal voltage of a cell or battery
 • menovité napätie článku alebo batérie
source impedance (of a battery)
 • vnútorná impedancia (batérie)
source resistance (of a battery)
 • vnútorný odpor (batérie)
suspension strap (of a battery)
 • pás na prenášanie batérie
tray of a battery
 • vaňa akumulátora
volumic energy (of a primary battery)
 • objemová energia (primárna batéria)