ENG
SVK

Preklad slova z angličtiny do slovenčiny


nájdených 166 výsledkov ( 5 strán )
 
born
 • narodená
 • narodené
 • narodený
 • narodil sa
 • rodená
 • rodený
 • zrodený
born alive
 • živo narodený
born and bred
 • rodom a vychovaním
Born approximation
 • Bornova aproximácia rovinnej vlny
born children
 • narodené deti
born criminal
 • rodený zločinec
Born cross section
 • Bornov účinný prierez
Born equation
 • Bornova rovnica
born flier
 • rodený letec
born in 1960
 • narodený v roku 1960
born in wedlock
 • manželského pôvodu (narodený v manželstve)
born in year
 • narodený v roku
born leader
 • rodený vodca
born loser
 • smoliar
born of
 • zrodený z
 • zrodiť sa z
born on
 • narodený v (6.p.)
born out of wedlock
 • narodený mimo manželského lôžka
 • nemanželský
born to (be)
 • narodený (3.p.)
 • narodený na (4.p., aby bol)
 • zrodený na (4.p., aby bol)
Born to Love
 • narodený pre lásku
 • stvorený pre lásku
born under the rose
 • nemanželské dieťa
born under wedlock
 • manželského pôvodu (narodený v manželstve)
Born Yesterday
 • narodený včera
born-again
 • znovuzrodený
Born-Green-Yvon equation
 • Bornova-Greenova-Yvonova rovnica
Born-Oppenheimer approximation
 • Bornova-Oppenheimerova aproximácia
bornane
 • bórnan
borne
 • nesená
 • nesené
 • nesený