a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
 

R

 • R
  R (písmeno)
 • R. P.
  odpoveď platená
 • r (erre)
  r (písmeno)
 • raba
  návnada
  ikry
 • rabadilla
  kostrč
  biskup (u hydiny)
  biskup (hydinový)
 • rabadán
  šafár
  vrchný pastier
 • rabalero
  sprostý
  hubatý
 • rabanal
  repné pole
  pole dyne
 • rabanera
  misa na prílohy
  zelinkárka
  prostá žena
 • rabanero
  kratučké (šaty)
  sprostý
 • rabanillo
  reďkovka
  kyslosť (vína)
  hrubosť
  drsnosť
  veľká chuť
 • rabaniza
  repné semeno
 • rabazuz
  výťažok zo sladkého drievka
 • rabear
  vrtieť chvostom
  kývať čelom
  liezť do zadku
 • rabel
  zadnica
 • rabeo
  vrtenie chvostom
  kývanie čelom
 • rabera
  zadok
  rukoväť
  držadlo
  plevy
 • raberón
  vršok stromu
 • rabia
  besnota
  hnev
  zúrivosť
 • rabiar
  trpieť bolesťou
  byť netrpezlivý
  nemôcť sa udržať
  súžiť sa túhou
  zúriť
  hnevať sa
  besnieť
  mať besnotu
 • rabiatar
  priviazať za chvost
  pevne priviazať
 • rabiblanco
  beluš
 • rabicano
  kôň s bielou srsťou
 • rabicortado
  s useknutým chvostom
  kopírovaný
 • rabicorto
  krátkochvostý
  krátke (šaty)
  s krátkou sukňou
  nosiaca krátke šaty
 • rabicán
  kôň s bielou srsťou
 • rabieta
  hnevanie
  hnev
  prchkosť
  vzplanutie (hnevu)
 • rabil
  kľuka
  mlynček
 • rabilargo
  dlhochvostý
  nosiaca príliš dlhé šaty
 • rabillo
  stopka
  čierny fliačik
  kútika (oka)
  kúkoľ
  pásik
  chvostík
 • rabinismo
  rabínske učenie
  rabínsky
 • rabino
  rabín
 • rabioso
  nahnevaný
  zúrivý
  rozzúrený
  rozhnevaný
  krikľavý (farba)
  prudký (túha)
  rozčertený
  besný
  jedovitý
 • rabisaco
  zašpicatený
  špicatý
 • rabisalsear
  chovať sa nehanebne
 • rabisalsera
  ako vrtielka
  nehanblivec
  drzá ženská
 • rabiza
  špička
  koniec
  piesčina
  piesčitá pôda
  zradná pôda
 • rabión
  niť
 • rabo
  chvost
  stopka
  kútik
  rukoväť
  držadlo
 • rabona
  vojačka
 • rabonear
  vrtieť chvostom
  uľaviť si
  chodiť za školu
 • rabonero
  ulievať sa zo školy
 • raboseada
  ohmatanie
  zašpinenie
 • rabí
  rabín
 • rabón
  krátkochvostý
  s useknutým chvostom
  bezchvostý
  krátke (šaty)
  mizerný
  špatný
  riečny prach
  krátka mačeta
 • rábano
  reďkovka
  repa
  petržlen
 • rábano picante
  chren
 • rábano silvestre
  chren
 • rábico
  nákaza besnoty
  týkajúci sa besnoty
 • rábida
  kláštor