sk
en
Preklad slova automatická kontrola gramatiky zo slovenčiny do angličtiny
nájdených 985 výsledkov (33 strán).
 

 automatická kontrola gramatiky

 automatická

 AT (automatická prevodovka)

 automatická regulácia hnacieho sklzu

 automatická kontrola trakcie vozidla

 automatická odpoveď

 automatická zmena

 automatická zmena adresára

 automatická obnova

 automatická kontrola, automatické riadenie

 automatická oprava

 automatická cieľová číselnica

 automatická zdvíhacia plošina

 automatická kazeta

 automatická práčka

 automatická puška/pištoľ

 automatická volacia jednotka

 automatická modifikácia adresy

 regulácia zapaľovania (automatická)

 automatická budiaca služba

 automatická odpoveď

 automatická zbraň

 automatická rovnováha

 automatická kompenzácia

 automatická pásová doprava

 automatická súčinnosť bŕzd

 automatická brzda

 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z