en
sk
Preklad slova b s us z angličtiny do slovenčiny
nájdených 1478 výsledkov (50 strán).
 

 b

 A B C

 A along with B

 at once A and B

 B U S I N E S S

 B battery

 b box

 B channel

 b line

 b register

 B scan

 B supply

 B vector

 b. i. d.

 b. s. (US)

 class B amplifier

 Class B drugs

 confuse A and B

 deal b

 double track A to B rail line

 drive B

 drugs, Class B

 exceed b

 group B tradesman

 hygromycin B hydrochloride

 I B

 justif b

 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z